• Project Name: Укрепване на скат с анкери IBO32S termic при в.з.Фиш-Фиш гр.Балчик