• Project Name: Замрежване с двойно-усукана мрежа на ЖП път Кърджали – Подкова