Анкериране

“Аптера“ ООД изпълнява анкериране на трудно достъпни терени със специализирани лафети за работа на височина.
„Аптера“ ООД изпълнява сондажи за анкери тип IBO и GEWI във височина и на трудно достъпни места чрез метода на въжен достъп.
Фирмата извършва анкериране със самопробивни анкери тип IBO, скални анкери тип GEWI/SAS и пасивни въжени анкери с две основни системи за сондиране – горен и долен чук.