Замрежаване

Замрежването е един от основните способи за обезопасяване на скални откоси в близост до пътна и железопътна инфраструктура. В зависимост от спецификата на терена и изискванията на възложителя се монтират предпазни мрежи с различни якостни характеристики по две основни технологии:

  • Замрежване тип „завеса“ – мрежата се закрепва в горния край на ската чрез анкери и се спуска
    свободно по откоса. По този начин се предотвратява набирането на инерция на падащите камани и свободното им и хаотично падане.
  • Растерно анкериране – при този способ мрежата се захваща към ската с анкери по цялата площ, а понякога анкерите се обединяват със стоманени въжета. Растерът по хоризонтала и вертикала се полага през 2 – 3 метра. По този начин се предотвратява свободното падане на скални отломки, тъй като те се притискат към ската. Този метод е с най-висока степен на защита.

„Аптера“ ООД ползва различни видове предпазни мрежи според характеристиките на терена и
изискванията на възложителя. Фирмата работи с двойноусукана мрежа, Deltax, Tecco, Spider.
Растерното анкериране се осъществява със специализирани сондажни лафети за височинна работа.