Монтаж на прегради

Един от методите за обезопасяване на скални откоси е монтаж на уловителни прегради. Бариерите против падащи камъни са ефективна технология за обезопасяване на скални откоси и места с висок риск от откъсване на скални блокове от голяма височина в непосредствена близост до рискови обекти и за защита на хора. Уловителните прегради имат висока адаптивност към топографските особености на обезопасявания терен и са сравнително евтин инструмент за защита на пътна, железопътна, промишлена и цивилна инфраструктура в близост до високи скатове.

Съвременните преградни системи за обезопасяване на скални откоси са високотехнологични конструкции с капацитет, който може да поеме динамични удари от 100 до 8000 kJ. Те предотвратяват падането на скални отломки под тях.

„Аптера“ ООД изпълнява и анкери за уловителни прегради за обезопасяване на скални откоси и осъществява техния монтаж.