Обрушване

Обрушването представлява високо рискова височинна дейност по ръчно почистване на скалните откоси от лабилни скални блокове с лостове или пневматични възглавници. С обрушването на скалните откоси се премахват нестабилните скални блокове, за да може да се премине към обезопасяване на ската.

Обрушването на скалните откоси намалява значително риска от ново падане на скални отломки, но не го премахва напълно. Нови свличания са възможни след цикли на обледяване и размразяване и обилни валежи.