Свържете се с нас за повече информаиция

За Нас

“Аптера” ООД е наследник на „Хард Констръкшън“ ЕООД и “Геострат“ ЕООД – две компании с дългогодишен опит в обезопасяването и укрепването на скални откоси покрай пътна, цивилна и промишлена инфраструктура чрез въжен достъп. Екипът на „Аптера“ ООД е изградил експертиза в изпълнението на всички дейности по укрепване на скални откоси – обрушване, замрежване, анкериране и монтаж на уловителни прегради, както и височинна работа по индустриални обекти. „Аптера“ ООД разполага със собствена специализирана механизация за изпълнение на дейностите по укрепване на скални откоси. Екипът на „Аптера“ ООД предлага съвременни технически решения при различни укрепителни мероприятия и свличания.